size fontsizesfontsizemfontsizel

||||||


นายโอภาส  ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
นางสาวฐาริกา ใจสว่าง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Image1
 
 

 

 

  ผู้ว่าฯ อุทัยธานี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย (25/04/2564)
วันที่ 25 เมษายน 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และนายพีระพล ตัณฑโอภาส นางสาวฐาริกา ใจสว่าง มอบหมายให้นางสาวทิพยเนตร อุนวิจิตร ร่วมประกอบพิธี ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ nexgen san 800 เพื่อทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25/04/2564)
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณพื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ควบคุมระดับการแพร่ระบาด ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สอดรับกับนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายใต้โครงการ “ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19” โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สตส.อุทัยธานี ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ปี 2564 (08/04/2564)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวฐาริกา ใจสว่าง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ทำพิธีสรงน้ำพระโดยบุคคลากรร่วมกันรดน้ำขอพร นางสาวฐาริกา ใจสว่าง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และนางวราภา ตาบัวตูม นักวิชาตรวจบัญชีชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และบุคลากรในสังกัด ในโอกาสเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2564 และความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของสำนักงาน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีไทย รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันดีงาม ณ อาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (30/04/2564)
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นั้น
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (29/04/2564)
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บัดนี้
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (23/04/2564)
ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือนในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้
อ่านทั้งหมด     
 
จังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มีอะไรที่ไหน? แจ้งข่าวประจำวัน กระดานถาม-ตอบระบบงานสอบบัญชี เว็บบอร์ดซอฟท์แวร์บัญชี ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ ค้นหานิยามศัพท์ทางบัญชี ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Knowledge Management สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาวิชาชีพบัญชี เว็บที่ทุกคนเข้าถึง W3C ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลกรมฯ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 
 
 
 
 
บริการ
 • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • Download แบบฟอร์ม
 • สภาวิชาชีพบัญชี
 • แผนความต่อเนื่องของ กตส. เพื่อเตรียมพร้อมสภาวะวิกฤต
 • สหกรณ์ดีด้วยบัญชีคุณภาพ
 • ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 • สรุปผลการประชุมตามมติคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร
 • ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 • ดาวน์โหลด App กระทรวงเกษตรฯ
 • คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
 • กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 • CAD Conference
 • เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี
 • FAQ
 • เว็บลิงค์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี 380 หมู่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
  โทรศัพท์ 0-5697-0147 โทรสาร 0-5697-0149 E-mail cadun@cad.go.th
  facebook: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
   
   

   

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1280x768 pixel