รวมลิ้งค์

 

 

 เข้าสู่ระบบ

 

 

 

 

 

 
>
 
 
 

 

 
 
 
 
 


รายนามหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

 1. นางภมร จุโลทัย พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529

 2. นายบันเทิง ดิศโรจน์ พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531

 3. นายเธียรชัย มานะ พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2536

 4. นางรสริน ลีลาฤทธิ์ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538

 5. นายบำรุง ลีลาฤทธิ์ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2543

 6. นางสาวอำไพ ธุรวิทย์ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2546

 7. นายรังสรรค์ จรูญพร พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550

 8. นายชูศักดิ์ สมบุญ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552

 9. นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557

 10. นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559

 11. นางสาวนิภา แจงทนงค์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

 

 
 
« กุมภาพันธ์ 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด

Image1

 

 

 
 
 
ท่านพอใจกับเว็ปไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานีมากน้อยเพียงใด


 
 
 
 
จังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มีอะไรที่ไหน? แจ้งข่าวประจำวัน กระดานถาม-ตอบระบบงานสอบบัญชี เว็บบอร์ดซอฟท์แวร์บัญชี ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ ค้นหานิยามศัพท์ทางบัญชี ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Knowledge Management สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาวิชาชีพบัญชี เว็บที่ทุกคนเข้าถึง W3C ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลกรมฯ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th
 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  CopyRight © 2018 by สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี 380 หมู่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0147 โทรสาร 0-5697-0149